آکنه روزاسه

آکنه روزاسه چیست آکنه روزاسه به التهاب و قرمزی پوست که معوملا در ناحیه بینی و گونه ها و پیشانی اتفاق می افتد و ممکن است با پیشرفت بیماری ناحیه […]