جراحی بینی گوشتی

افرادی که دارای بینی گوشتی می باشند باید در انتخاب جراح دقت بسیار بالایی داشته باشند، زیرا اغلب جراحی بینی گوشتی رضایت مند نمی باشند و اکثر بیماران از نحوه جراحی بینی خود ناراضی […]

جراحی غدد بزاقی

جراحی غدد بزاقی جراحی غدد بزاقی عملی است که می بایستی توسط یک متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود . غدد ماژور و مینور از غدد پایه گذار […]